ข่าวประชาสัมพันธ์

  

15 / พ.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เป็นกรอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2 / ก.ค. / 2556 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน สู่การปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งอยูู่ในกรอบ งบประมาณทีี่ได้รับ
26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด (ที่ได้รับงบแปรญัตติ) ชมนิทรรศการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม KM สพป.อุดรธานี เขต 3
15 / ต.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
การดู Serial Number และ Mac Addressของ Tablet โครงการ OTPC
การดู Serial Number และ Mac Addressของ Tablet โครงการ OTPC สถานศึกษาได้รับเครื่องจากผู้จัดส่งแล้ว สิ่งที่ต้องตรวจสอบ...
24 / ก.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร กระดานอัจฉริยะ(Active Board)
รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ให้เรียบร้อย
28 / พ.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะสี่ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะสี่ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
23 / มี.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
24 / ม.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธึการ
สืบเนื่องจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการการทรวงศึกษาธึการเป็น นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ซึ่งท่านจะเดินทางมารับตำแหน่ง วันที่ 25 มกราคม 2555
11 / ม.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2556
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 66 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 5184 คน  » เมื่อวานนี้ 120 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 5304 คน  » ปีนี้ 5304 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 5304 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186