ข่าวประชาสัมพันธ์

  

9 / ก.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผน
สรุปรายงานข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ วันที่ 9 ก.ค. 57
ยังเหลือโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ทั้งหมด 31 โรงเรียน ของให้รีบดำเนินการโดยเร็ว
8 / ก.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผน
สรุปรายงานข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลรีมดำเนิการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
17 / มิ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผน
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ประจำเดือน 05/2557
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ประจำเดือน 05/2557 รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
15 / พ.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เป็นกรอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2 / ก.ค. / 2556 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน สู่การปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งอยูู่ในกรอบ งบประมาณทีี่ได้รับ
26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด (ที่ได้รับงบแปรญัตติ) ชมนิทรรศการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม KM สพป.อุดรธานี เขต 3
15 / ต.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
การดู Serial Number และ Mac Addressของ Tablet โครงการ OTPC
การดู Serial Number และ Mac Addressของ Tablet โครงการ OTPC สถานศึกษาได้รับเครื่องจากผู้จัดส่งแล้ว สิ่งที่ต้องตรวจสอบ...
24 / ก.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร กระดานอัจฉริยะ(Active Board)
รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ให้เรียบร้อย
28 / พ.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะสี่ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะสี่ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 23 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 1232 คน  » เมื่อวานนี้ 3635 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 12602 คน  » ปีนี้ 21470 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 21470 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186