ข่าวประชาสัมพันธ์

  

23 / มี.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
24 / ม.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธึการ
สืบเนื่องจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการการทรวงศึกษาธึการเป็น นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ซึ่งท่านจะเดินทางมารับตำแหน่ง วันที่ 25 มกราคม 2555
11 / ม.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2556
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10 / ม.ค. / 2555 : กลุ่มนโยบายและแผน
รายการประมาณ ปีงบประมาณ 2555
สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
19 / ธ.ค. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อกรอกในระบบติดตาม e-MES
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อกรอกในระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-MES กลยุทธ์ที่ ๔
13 / ธ.ค. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอให้โรงเรียนรายงานความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 ด่วน
สำรวจความต้องการหนังสือเรียน 100% ปีการศึกษา 2554 ชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2
28 / พ.ย. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล(รถรับส่งนักเรียน)
โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนใดทีมีความประสงค์จะขอรถรับส่งนักเรียน และได้จัดทำประชาคมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน..
13 / ก.ย. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล EFA
ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All :EFA)
12 / ก.ย. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 63 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 92 โรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ ผู้กำลังออนไลน์ 24 คน » วันนี้ 1300 คน » เมื่อวานนี้ 5294 คน » เดือนนี้ 23906 คน » ปีนี้ 23906 คน » รวมทั้งหมด 23906 คน  เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554)
265 หมู่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
ผู้ดูแลระบบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3