ข่าวประชาสัมพันธ์

  

19 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดฝึกอบรมและสัมนาเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการและกระจายความรู้สู่สังคม สำหรับบุคลากรภาครัฐ
2 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรการพัฒนาด้านภาวะผู้นำผู้บริหารยุคใหม่ 2.เทคนิคการทำวิจัยเบื้องต้นและความสำคัญของวิทยานิพนธ์
19 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตร บทบาทครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ครูสามารถจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ธ.ค. 55
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท แม็คแด็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช 2551" วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555
24 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
[แจ้งเลื่อนประชุม] ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องพระครูกิติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 จากเดิม วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555
22 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท แม็คแด็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หลักสูตร "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีกระบวนการคิด" ในวันที่ 17 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล
15 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ.แม็คแอ็ดดูเคชั่น จัดอบรมครูปฐมวัย
หลักสูตร "การพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสุงของเด็กปฐมวัย" วันทีเสารืที่ 3 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล
27 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
[ข่าวฝาก] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ EOL System English เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
นวัตกรรมจาก EOL System English จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของโรงเรียน ครู-อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือและสื่อช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
27 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
[ข่าวฝาก] ปิดเทอมตุลาคมนี้มาเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษราคาชิวชิว แต่เห็นผลทันตา
สนับสนุนนักเรียนให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างสม่ำเสมอในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2555 บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด
10 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกส่วางนาดี ได้รับคัดเลือกระดับประเทศ
ได้รับคัดเลือกระดับประเทศ เป็นต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 26 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 1460 คน  » เมื่อวานนี้ 0 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 1460 คน  » ปีนี้ 1460 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 1460 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186