ข่าวประชาสัมพันธ์

  

26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด (ที่ได้รับงบแปรญัตติ) ชมนิทรรศการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม KM สพป.อุดรธานี เขต 3
26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
และการวางแผนการจัดกสนเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันอย่างมีระบบ สำหรับเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติเพื่อลดภาระด้านเนื้อหา
26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระต่างๆ
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินสำรองสมทบกองทุนความมั่นคง ฯ คืน โครงการ 3 และ 4
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี ขอให้ผู้มีรายชื่อไปขอรับเงินที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
7 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
27 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสภา"
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสภา ประจำปีงบประมาณ 2556
27 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสดุดี"
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรูสดุดี ประจำปีงบประมาณ 2556
27 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556
21 / พ.ค. / 2556 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
"โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน" ครั้งที่ 1รางวัล ท่องแดนพุทธภูมิ
ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณ นายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/41 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 70 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 6063 คน  » เมื่อวานนี้ 14735 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 25978 คน  » ปีนี้ 25978 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 25978 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186