ติดต่อเรา : Contact


สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3

www.udonthani3.go.th
265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
Email: [email protected]
Tel : 042-219176    Fax : 042-261186
Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สพป.อด.3

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3