กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 เม.ย. 2564 20:54 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 สร้าง งบทดลองเดือนมี.ค.2564
8 เม.ย. 2564 22:37 Data Center แก้ไข หน้าแรก
8 เม.ย. 2564 22:36 Data Center แนบ สงกรานต์Baner.jpg กับ หน้าแรก
8 เม.ย. 2564 01:06 Data Center สร้าง สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดย สพฐ.
29 มี.ค. 2564 20:44 Data Center แก้ไข หน้าแรก
29 มี.ค. 2564 20:41 Data Center แก้ไข หน้าแรก
29 มี.ค. 2564 20:41 Data Center แนบ 83921368-DA1A-4552-9623-AECEC816F5AD.jpg กับ หน้าแรก
24 มี.ค. 2564 20:18 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 3 แก้ไข ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุดรธานี เขต3
24 มี.ค. 2564 20:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 3 แก้ไข ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุดรธานี เขต3
24 มี.ค. 2564 20:05 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 3 แนบ แผน64.png กับ ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุดรธานี เขต3
24 มี.ค. 2564 19:59 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 3 สร้าง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.อุดรธานี เขต3
18 มี.ค. 2564 02:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 3 นำออกไฟล์แนบ รูปทะเลสวย-6.jpg จาก ภาพกิจกรรมทดสอบ
18 มี.ค. 2564 02:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 3 ลบ ภาพกิจกรรมทดสอบ
18 มี.ค. 2564 01:58 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 3 สร้าง ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564
16 มี.ค. 2564 00:24 Data Center แก้ไข รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว.21 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16 มี.ค. 2564 00:24 Data Center สร้าง รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว.21 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 มี.ค. 2564 23:17 Data Center แก้ไข หน้าแรก
15 มี.ค. 2564 23:15 Data Center แนบ iconSalary.jpg กับ หน้าแรก
13 มี.ค. 2564 08:01 Data Center สร้าง ชี้แจงการสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2563
12 มี.ค. 2564 00:36 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 ลบ รายงาน
12 มี.ค. 2564 00:35 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 สร้าง รายงาน
11 มี.ค. 2564 23:52 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 สร้าง รายงานระดับหน่วยเบิกเดือน กุมภาพันธ์ 2564
11 มี.ค. 2564 23:18 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
9 มี.ค. 2564 18:27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 3 สร้าง แนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 มี.ค. 2564 21:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 3 แก้ไข คู่มือดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

เก่ากว่า | ใหม่กว่า