กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ม.ค. 2564 08:56 Data Center แก้ไข หน้าแรก
18 ม.ค. 2564 00:31 Data Center สร้าง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้าราชการบำนาญประจำปี 2563
17 ม.ค. 2564 20:37 Data Center สร้าง รายงานงบทดลองหน่วยเบิก ประจำเดือน ธันวาคม 2563
15 ม.ค. 2564 20:53 Data Center แก้ไข หน้าแรก
15 ม.ค. 2564 20:52 Data Center แนบ 1.jpg กับ หน้าแรก
10 ม.ค. 2564 23:57 Data Center แก้ไข หน้าแรก
10 ม.ค. 2564 23:54 Data Center สร้าง ตำแหน่งว่างและอัตรากำลังเพื่อการย้ายครูปี 2564
10 ม.ค. 2564 20:16 Data Center แก้ไข หน้าแรก
7 ม.ค. 2564 20:51 web master แก้ไข การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
7 ม.ค. 2564 20:51 web master สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
28 ธ.ค. 2563 01:09 web master แก้ไข รายงานผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
28 ธ.ค. 2563 01:08 web master สร้าง รายงานผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
24 ธ.ค. 2563 22:44 web master แก้ไข ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
24 ธ.ค. 2563 22:43 web master สร้าง ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
23 ธ.ค. 2563 19:02 Data Center แก้ไข หน้าแรก
23 ธ.ค. 2563 19:01 Data Center แก้ไข หน้าแรก
22 ธ.ค. 2563 22:56 web master แก้ไข คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
22 ธ.ค. 2563 22:56 web master สร้าง คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
22 ธ.ค. 2563 22:43 web master แก้ไข ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
22 ธ.ค. 2563 22:42 web master สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
14 ธ.ค. 2563 01:42 Data Center แนบ 128880446_876646149810543_8418987768008214104_n.jpg กับ หน้าแรก
6 ธ.ค. 2563 18:36 Data Center สร้าง รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2563
30 พ.ย. 2563 01:00 Data Center แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ย. 2563 00:56 Data Center แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ย. 2563 00:55 Data Center แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า