กิจกรรมล่าสุดของไซต์

web master แก้ไข โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
web master แก้ไข โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
web master แนบ DSCF9336.JPG กับ บทความไม่มีชื่อ
web master สร้าง บทความไม่มีชื่อ
web master แก้ไข "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ"
web master แนบ DSCF9284.JPG กับ "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ"
web master สร้าง "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ"
web master แก้ไข โครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด ประจำปี 2563 "
web master แนบ S__12288018.jpg กับ โครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด ประจำปี 2563 "
web master สร้าง โครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด ประจำปี 2563 "
web master แก้ไข การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
web master แนบ DSCF9207.JPG กับ การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
web master สร้าง การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
web master แก้ไข การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
web master แนบ DSCF8828.JPG กับ การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
web master สร้าง การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
web master แก้ไข โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2
web master แนบ DSCF8770.JPG กับ โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2
web master สร้าง โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2
web master แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
web master สร้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31 ก.ค. 2563 02:31 web master แก้ไข คำสั่ง/ประกาศ
31 ก.ค. 2563 02:30 web master แก้ไข ประกาศเรื่อง" ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3"
31 ก.ค. 2563 02:30 web master สร้าง ประกาศเรื่อง" ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3"
30 ก.ค. 2563 22:03 web master แก้ไข "การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา "

เก่ากว่า | ใหม่กว่า