สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.64

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.64

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 64

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 63

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 63

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 63

สขร.1เดือนมิถุนายน 2563

สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

สขร.1 เดือนเมษายน 2563

สขร.1 เดือนมีนาคม 2563

สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สขร.1 เดือนมกราคม 2563

สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

สขร.1 เดือนตุลาคม 2562


Comments