รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2563

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562