ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม เลขที่ 1/2563

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบการจัดการเรียนการสอน IC 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์16 ก.ค. 2564 00:16โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2564 00:16 ]

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 2/2564


ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์15 ก.ค. 2564 01:07โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2564 00:13 ]

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ


ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์24 พ.ค. 2564 01:38โดยweb master   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 01:38 ]

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน:IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์24 พ.ค. 2564 01:35โดยweb master   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 01:35 ]

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด

โพสต์8 ก.ค. 2563 22:05โดยweb master

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 22:02โดยweb master

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2563


ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม เลขที่2/2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 21:57โดยweb master

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 2/2563


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 21:43โดยweb master   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 21:55 ]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม เลขที่ 1/2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 21:33โดยweb master   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 21:50 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่1/2563

ทดสอบระบบ

โพสต์22 มิ.ย. 2563 20:33โดยData Center   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 20:44 ]

ฟหกดฟหดกฟหกดฟ

1-10 of 10