การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ) ปี พ.ศ.2564

Include gadget (iframe)