ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้าราชการบำนาญประจำปี 2563

โพสต์18 ม.ค. 2564 00:31โดยData Center

รายงานงบทดลองหน่วยเบิก ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์17 ม.ค. 2564 20:37โดยData Center

รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2563


ตำแหน่งว่างและอัตรากำลังเพื่อการย้ายครูปี 2564

โพสต์10 ม.ค. 2564 23:54โดยData Center

ประกาศ


รายงานผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

โพสต์28 ธ.ค. 2563 01:08โดยweb master   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2563 01:09 ]

รายงานผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Include gadget (iframe)

ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา

โพสต์24 ธ.ค. 2563 22:43โดยweb master   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2563 22:44 ]

ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Include gadget (iframe)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์22 ธ.ค. 2563 22:42โดยweb master   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 22:43 ]

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2563

โพสต์6 ธ.ค. 2563 18:35โดยData Center

รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2563


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์29 พ.ย. 2563 19:45โดยPR UDN3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


1-10 of 10