ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564

โพสต์21 ก.ค. 2564 19:02โดยData Center


โครงการ พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน ของรร.คุณภาพประจำตำบล

โพสต์15 ก.ค. 2564 01:11โดยData Center

ผลงานจาก รร.บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย

ประชาสัมพันธ์เว็บเพจ ศน.เพื่อนครู

โพสต์27 มิ.ย. 2564 21:15โดยData Center   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2564 21:17 ]


โดย
ศน.วรรษพร แสงโยจาน

รายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โพสต์10 มิ.ย. 2564 00:36โดยกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 3   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2564 01:58 โดย Data Center ]

ว.7/2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์21 พ.ค. 2564 01:51โดยweb master   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2564 01:51 ]

ว7/2564 ลว.12 พฤษภาคม 2564


ว.12/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

โพสต์21 พ.ค. 2564 01:07โดยweb master   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2564 01:07 ]

ว12/2564 ลว.20 พฤษภาคม 2564


ว.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์21 พ.ค. 2564 01:05โดยweb master   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2564 01:05 ]

ว11/2564 ลว.20 พฤษภาคม 2564


ว.10/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์21 พ.ค. 2564 01:03โดยweb master   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2564 01:03 ]

ว.10/2564 ลว.20 พฤษภาคม 2564


ว.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิะีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โพสต์21 พ.ค. 2564 01:00โดยweb master   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2564 01:01 ]

ว.9/2564 ลว.20 พฤษภาคม 2564


1-10 of 36