กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน


วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต “UDN3 ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต ZERO CORRUPTION” ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/hW3gyubXXay496sy