กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมกับบุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ณ บริเวณรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/jSs9e2aQMEFUbZsR9