การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/TcjWokoicSnAE3fG9


วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนำลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะทำงาน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/5XRBbWSHYJShFeVq7วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต “UDN3 ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต ZERO CORRUPTION” ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/hW3gyubXXay496sy7

ประชุมคณะทำงานประเมิน ITA Online 2564

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2020

การดำเนินงานตามมาตรการคุณธรรม