นายไพบูลย์ ชวรุ่ง
(ประธาน)
   
นายสว่าง วันทองทักษ์
(ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
นายชูการ สิงห์สาธร
(ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู)
นายลำไย บุญพา
(ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู)
ว่าที่ พ.ต.ชวรวย หลงมีวงศ์
(ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู)

นายสมใจ คำควร
(ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา)
 
นายสมดุล โฉมหาญ
(ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา)
นายวีระ พรหมอารักษ์
(ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์)
นายนพวุฒิ จารักษ์
(ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัด)
นายสินสมบัติ ปุกหุต
(ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนระดับจังหวัด)
นายปวิช สุราลัย
(ผู้แทนสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
นางนวลฉวี ภูดิน
(ผู้แทนสำนักงานส่งเสริม กศ.นอกระบบและกศ.ตามอัธยาศัย)
นายสมพร แจ่มใจดี
(ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
นายสุคิด พันธุ์พรม
(เลขานุการ)

นายจักรพงษ์ พิลาจันทร์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

 
     
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 6 คน
วันนี้ 694 คน, เมื่อวานนี้ 1291 คน, เดือนนี้ 5401 คน, ปีนี้ 5401 คน,
รวมทั้งหมด 5401 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554)
  ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
  265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186