กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สพม.เขต 20 ขอใช้บัญชี

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2012-1-19 14:16 โดย person

สพม.เขต 20  ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จำนวน  3  อัตรา  2  สาขาวิชาเอกดังนี้
1.สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ         จำนวน  2   อัตรา
       1.โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  อำเภอศรีธาตุ
       2.โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์   อำเภอบ้านผือ
2.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์            จำนวน  1  อัตรา
        1.โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม    อำเภอน้ำโสม
สพป.อุดรธานี  เขต  3  ได้มีหนังสือสอบถามความสมัครใจไปขึ้นบัญชีดังกล่าวและให้ตอบกลับภายในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2555
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์   จึงขอความร่วมมือผู้สอบแข่งขันได้ทุกท่านได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนภายในกำหนดโดยด่วน
เพื่อความรวดเร็วในการบรรจุและแต่งตั้ง
ภาษาอังกฤษสอบถามลำดับที่  77-86
คอมพิวเตอร์สอบถามลำดับที่  30-34
น.ส.ชลาลัย   ถนาวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.089-2790242
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ยินดีกับคนที่ได้บรรจุ
เราก็คงต้องลาไปเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบใหม่
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอขอบคุณ คุณพี่ชลาลัย มากนะครับที่แจ้งความเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ถึงแม้จะยังไม่ถึงก็ยินดีกับเพื่อนที่จะได้บรรจุรอบนี้ด้วยนะครับ ก็คิดว่าบัญชีเคลื่อนถึงจะน้อยกว่ายังดีกว่าไม่เคลื่อนขอขอบคุณอีกครั้ง
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

อยากสอบถามคุณพี่ชลาลัย   ว่าเอกคอมพิวเตอร์จะเรียกบรรจุอีกไมค่ะ......
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 2 ที่จะได้ตอบแบบสอบถาม...ยังไงก็ยังดีกว่านั่งรอโดยไม่มีความหวัง
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอแก้ไขข้อมูลเอกคอมพิวเตอร์สอบถามลำดับที่ 30-34   สำหรับการเรียกบรรจุครั้งต่อไป ทาง สพป อุดรธานี เขต 3  รอสพฐ.จัดสรรคืนตำแหน่งเกษียณก่อนกำหนด ปี 55 อยู่ค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอบคุณ พี่ชลาลัย เป็นอย่างสูงในข้อมูลที่รวดเร็ว พวกเขาดีใจที่ทุกท่านในเขตสนใจและไม่ทอดทิ้งพวกลำดับไกลๆ ยังส่งข่าวเป็นระยะ ขอบคุณมากๆครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด