กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สรุปการบัญชีสอบครูผู้ช่วย สพป.อด.3

คุณครูคนใหม่
                  หลังจากที่เงียบหายไปนาน เนื่องจาก สพป.อด.3 ปรับปรุงเว็บไซต์ ทุกคนคงเห็นหน้าเว็บแล้ว แต่ก็จะปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆ มาวันนี้ก็จะแจ้งข่าวการบรรจุครูของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้พวกเราได้รับทราบ ดังนี้
                  ในช่วงที่ผ่านมา มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีของ สพป.อด.3 ดังนี้
                       1.สพป.อด.4
                             1.1 เอกปฐมวัย            5 อัตรา
                             1.2 เอกวิทยาศาสตร์      1 อัตรา
                             1.3 เอกคอมพิวเตอร์       3 อัตรา
                             1.4 เอกภาษาไทย         4 อัตรา
                             1.5 เอกสังคมศึกษา       1 อัตรา
                             1.6 เอกภาษาอังกฤษ      5 อัตรา
                             1.7 เอกคณิตศาสตร์        5 อัตรา
                                               รวม         24 อัตรา
  
                       2.สพป.อด.1
                                2.1 เอกคณิตศาสตร์        1 อัตรา
                                2.2 เอกภาษาอังกฤษ      5 อัตรา
                                2.3 เอกภาษาไทย          2 อัตรา
                                2.4 เอกปฐมวัย             1 อัตรา
                                               รวม            9 อัตรา

                       3.สพม.20
                                3.1 เอกคณิตศาสตร์        12 อัตรา
                                3.2 เอกภาษาอังกฤษ      19 อัตรา
                                3.3 เอกภาษาไทย          7 อัตรา
                                3.4 เอกสังคมศึกษา        9 อัตรา
                                3.5 เอกคอมพิวเตอร์        2 อัตรา
                                3.6 เอกวิทยาศาสตร์       1 อัตรา
                                                รวม           50 อัตรา

download คุณครูคนใหม่
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

สรุปผลการสอบถามผู้ที่มีความประสงค์จะไปบรรจุครูผู้ช่วย ดังนี้
1.สพป.อด.4  มีผู้สมัครใจไปดังนี้
           วิชาเอก                 จำนวนที่ประสงค์      ลำดับที่ประสงค์สมัครใจไป       รวม
     1.1 เอกปฐมวัย                   5                   32,33,34,37,40               5
     1.2 เอกวิทยาศาสตร์             1                   26                                   1
     1.3 เอกคอมพิวเตอร์              3                   25,26,27                         3
     1.4 เอกภาษาไทย                4                   42,44                              2
     1.5 เอกสังคมศึกษา              1                   22                                   1
     1.6 เอกภาษาอังกฤษ            5                   46,47,50,54,56               5
     1.7 เอกคณิตศาสตร์              5                   57                                   1
                   รวม                    24                                                       18

2.สพป.อด.1  มีผู้สมัครใจไปดังนี้
          วิชาเอก                  จำนวนที่ประสงค์     ลำดับที่ประสงค์สมัครใจไป     รวม
    2.1 เอกคณิตศาสตร์              1                     -                                  -
    2.2 เอกภาษาอังกฤษ            5                   52,57,59,63,67             5
    2.3 เอกภาษาไทย                2                     -                                  -
    2.4 เอกปฐมวัย                    1                   38                                1
              รวม                         9                                                        6

3.สพม.20  มีผู้สมัครใจไปดังนี้
          วิชาเอก                   จำนวนที่ประสงค์    ลำดับที่ประสงค์สมัครใจไป     รวม
     3.1 เอกคณิตศาสตร์            12                 50,53,55,56                   4
     3.2 เอกภาษาอังกฤษ          19                 36,37,38,43,45,             19
                                                               51,55,58,60,61,
                                                               62,64,65,66,68,
                                                               69,70,71,73
     3.3 เอกภาษาไทย              7                   33,39,40                        3
     3.4 เอกสังคมศึกษา            9                   19,23,25,26,29,             9
                                                               30,31,32,33   
     3.5 เอกคอมพิวเตอร์            2                   19,28                             2   
     3.6 เอกวิทยาศาสตร์           1                    29                                 1
               รวม                      50                                                       38
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

และในขณะนี้ สพป.อด.3 ได้เรียกบรรจุครูอีก 5 ตำแหน่ง แทนครูผู้ที่เคยเรียกมาบรรจุแล้ว แต่ขอสละสิทธิ์ ดังนี้
           1. เอกภาษาอังกฤษ                   ลำดับที่ 41,48
           2. เอกปฐมวัย                          ลำดับที่ 35
           3. เอกสังคมศึกษา                     ลำดับที่ 24
           4. เอกภาษาไทย                      ลำดับที่ 34
                 รวม      5  อัตรา      
****จะให้มารายงานตัวในวันที่ 22 กันยายน 2554 นี้

สรุปผลการบรรจุที่ขึ้นบัญชีไปแล้วในขณะนี้
          วิชาเอก              สอบขึ้นบัญชีไว้          บรรจุแล้ว
       1 เอกวิทยาศาสตร์      164                      26
       2 เอกคณิตศาสตร์        59                        56
       3 เอกภาษาไทย         44                        42
       4 เอกภาษาอังกฤษ      91                       70
       5 เอกคอมพิวเตอร์       124                      28
       6 เอกประถมศึกษา       66                       20
       7 เอกสังคมศึกษา        71                       31
       8 เอกปฐมวัย             53                       38
               รวม                 672                     311

ในขณะนี้ สพป.อด.3 มีตำแหน่งว่างอีก ประมาณ 8 อัตรา กำลังจะพิจารณาจะย้ายก่อนหรือจะบรรจุผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

                     รักและเป็นห่วงเราทุกคน
                         ผอ.สพป.อด.3
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด