12 สิงหา มหาราชินี 12 สิงหา มหาราชินี
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพานมะลิ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน
รับสมัครอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 รับสมัครอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
สื่อ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านออกและการเขียน สื่อ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านออกและการเขียน
การจัดการศึกษาในระบบจะอาศัยโรงเรียนเป็นหน่วยในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามลักสูตรการศึกษาที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำนาที่บ้านดุง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำนาที่บ้านดุง
ทรงดำนาที่บ้านกำแมด ต.วังทอง อ.บ้านดุง เพื่อเป็นตัวอย่างในการเกษตร ตามฤดูกาลทำนา นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
อบรมการใช้งานโปรแกรม X -mind อบรมการใช้งานโปรแกรม X -mind
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ การใช้งานโปรแกรม X -mind และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จัดอบรม 19 ก.ค. 57
ประกวดแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน ประกวดแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน
สพป.อุดรธานี เขต3 จัดประกวดแข่งบขันการเตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเชียนภายในทศวรรษที่ 21
ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้จะเกษียณปี 2557 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้จะเกษียณปี 2557
ปีงบประมาณ 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน 67 ราย เพื่อเป็นการเตรียมการเบิกจ่ายหลังเกษียณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จึงแจ้งให้ผู้ที่จะเกษียณมาจัดทำเอกสารขอรับเงิน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3
ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง ประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 17 ก.ค. 57
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ ผู้กำลังออนไลน์ 28 คน » วันนี้ 2281 คน » เมื่อวานนี้ 3864 คน » เดือนนี้ 29970 คน » ปีนี้ 29970 คน » รวมทั้งหมด 29970 คน  เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554)
265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
ผู้ดูแลระบบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3