บรรยากาศการสอบ O-NET บรรยากาศการสอบ O-NET
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบ O-NET พร้อมกันทั่วประเทศ ชั้น ป.6 ทดสอบ 31 มค 58 ส่วนชั้น ม.3 ทดสอบ 31 มค - 1 กพ.58
ใบแจ้งยอด กบข. ประจำปี  2557 ใบแจ้งยอด กบข. ประจำปี 2557
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้นำใบแจ้งยอด กบข. ประจำปี 2557 ใส่ไว้ในช่องรับงานโรงเรียนแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เร่งรัดให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ชำระหนี้คืนกองทุน เร่งรัดให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ชำระหนี้คืนกองทุน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ กองทุน กบข. เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุน กบข. พบว่ามีข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.อด.3 จำนวน 95 ราย
ด่วนที่สุด การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
ด่วนที่สุด การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
สพป.อด.3 เข้าขอบคุณ อบจ.อุดรธานีที่ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.อด.3 เข้าขอบคุณ อบจ.อุดรธานีที่ช่วยเหลือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
วันที่ 15 มกราคม 2558 ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และคณะ เข้าขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู  2502) และโรงเรียนร่มเกล้า 2 ประเมินรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) และโรงเรียนร่มเกล้า 2 ประเมินรางวัลพระราชทาน
ในวันที่ 19 มกราคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ของผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับสูง รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ของผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับสูง
ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ หอประขุม สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อด.3 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร สังสรรค์ปีใหม่ สพป.อด.3 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร สังสรรค์ปีใหม่
จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ทำความสะอาด รอบบริเวษอาคารสถานที่ หลังจากนั้น ได้มีการแข่งขันกีฬาภายใน
เปิดช่องทางให้โรงเรียนติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เปิดช่องทางให้โรงเรียนติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดช่องทางให้โรงเรียนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ สามารถดำเนินการได้แล้วที่นี้
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรถวายสัตย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรถวายสัตย์
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพลังของแผ่นดิน
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
สามารถ download เอกสารนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี้
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
  >>>โรงเรียนที่รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาไม่ครบ ขอให้เข้าไปรายงานให้ครบทุกเดือน    
 
 

 
     
  + คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
+ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
+ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
+ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
  + สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
+ Data Management Center
+ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
+ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
+ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
+ การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
+ OBEC Mail
+ Thai School Lunch
+ ระบบติดตามและประเมินผล (e-MESystem)
  + ข้อมูล นร. 10 มิ.ย. 57
+ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี กศ.56
+ ระบบติดสื่อสารระหว่างโรงเรียน
+ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
+ ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
+ ระบบหนังสือรับรองภาษีออนไลน์
+ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
+ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา
+ ระบบลงทะเบียนอบรมสัมมนาออนไลน์
+ ประกันคุณภาพสถานศึกษา
  + ผลงานวิชาการ
+ ครูปฐมวัย
+ การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 36 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 2465 คน  » เมื่อวานนี้ 1907 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 4372 คน  » ปีนี้ 4372 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 4372 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186