อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รอง ผอ.โรงเรียน ผอ.กล่มส่งเสริมฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 107 คน ผ่านการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพทุกคน
YC Youth Counselor อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC Youth Counselor อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่าย พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการให้คำปรึกษาให้กับนักเรียน
การอบรม e-office เพื่องานสารบรรณทั้งระบบ การอบรม e-office เพื่องานสารบรรณทั้งระบบ
โดย สพฐ.ได้จัดทำโปรแกรม เพื่อใช้ในงานสารบรรณทั้งระบบ จาก สพฐ. สพป.และโรงเรียน มีการพัฒนาโปรแกรม และให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)จัดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)จัดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดค่ายวิชาการ "คุณธรรมนำไทย ก้าวไกลวิชาการ" โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.
เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
12 สิงหา มหาราชินี 12 สิงหา มหาราชินี
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพานมะลิ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน
สื่อ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านออกและการเขียน สื่อ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านออกและการเขียน
การจัดการศึกษาในระบบจะอาศัยโรงเรียนเป็นหน่วยในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามลักสูตรการศึกษาที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ ผู้กำลังออนไลน์ 92 คน » วันนี้ 12769 คน » เมื่อวานนี้ 7920 คน » เดือนนี้ 20689 คน » ปีนี้ 46807 คน » รวมทั้งหมด 46807 คน  เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554)
265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
ผู้ดูแลระบบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3