ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้จะเกษียณปี 2557 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ผู้จะเกษียณปี 2557
ปีงบประมาณ 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน 67 ราย เพื่อเป็นการเตรียมการเบิกจ่ายหลังเกษียณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จึงแจ้งให้ผู้ที่จะเกษียณมาจัดทำเอกสารขอรับเงิน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3
ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่าง ประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 17 ก.ค. 57
รร.บ้านถ่อนนาเพลิน อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม รร.บ้านถ่อนนาเพลิน อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ที่โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน ขอขอบคุณทางโรงเรียนในให้ความสำคัญในการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ประชุมครู แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองรับมอบห้องสมุด อุปกรณ์ทุนการศึกษา โรงเรียนศรีเมืองรับมอบห้องสมุด อุปกรณ์ทุนการศึกษา
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสร้างเสริมพัฒนาการทำงานเป็นทีมและจิตสาธารณะ โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยโรงเรียนบ้านศรีเมือง
โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
สพฐ. จัดโครงการ
ขอให้โรงเรียนทั้ง 39 โรง รีบรายงานขอมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเร็ว ขอให้โรงเรียนทั้ง 39 โรง รีบรายงานขอมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเร็ว
สรุปรายงานข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ วันที่ 9 ก.ค. 57 ยังเหลือโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ทั้งหมด 39 โรงเรียน ของให้รีบดำเนินการโดยเร็ว
กลุ่มบ้านดุง 1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบ้านดุง 1 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการอบรม และบรรยายงานจัดการศึกษา ผลการทดสอบ O net, NT; และขอความร่วมมือให้พัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
พิธีบวงสรวง ร.6 และสวนสนาม พิธีบวงสรวง ร.6 และสวนสนาม
สพป.อด.3 ได้จัดสร้างค่ายลูกเสือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ที่บ้านโคกสำราญ
    
สรุปการรายงานข้อมูลของโรงเรียน ประจำเดือน 05/2557 โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ประจำเดือน 05/2557 รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ ผู้กำลังออนไลน์ 29 คน » วันนี้ 813 คน » เมื่อวานนี้ 4057 คน » เดือนนี้ 35586 คน » ปีนี้ 35722 คน » รวมทั้งหมด 50857 คน  เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554)
265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
ผู้ดูแลระบบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3