Untitled Document
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างคราว(ครูธุรการ)::กลุ่มบริหารบุคคล
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูธุรการ)โครงการคืนครูให้นักเรียน::กลุ่มบริหารบุคคล
    ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ::ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556::กลุ่มอำนวยการ
หลักสูตร “ทักษะการคิดและยุทธวิธีพิชิตโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์”::ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3::กลุ่มบริหารบุคคล

   >>ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนทั้งหมด<<
Untitled Document
    ประชุมธานกลุ่ม รร ครั้งที่ 2/2557
::ข่าวสารประกวดราคา
    ประชุม ผอ.รร ครั้งที่ 1/2557
::ข่าวประชาสัมพันธ์

  >>รายงานการประชุมทั้งหมด<<
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
  สรุปการรายงานขอมูลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 02/2557 (ก่อนปิดระบบ) ::ผู้ดูแลระบบ
  โรงเรียน ที่รายงานขอมูลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 02/2557 ::ผู้ดูแลระบบ
  โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 02/2557 ::ผู้ดูแลระบบ
  รับมอบทุนโครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากธนาคาร ธกส.อำเภอกู่แก้ว ::บ้านดอนสวรรค์
  ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ในเดือนมกราคม รายงานข้อมูลโดยเร็ว ::ผู้ดูแลระบบ
    >>ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนทั้งหมด<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
265 หมู่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
ผู้ดูแลระบบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3