แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพป.อุดรธานี เขต 3
ศธ 0206.4/ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ศธ 0206.4/ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ศธ 0206.4/ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชพ. และ ชช.
โครงการปิดทองหลังพระ ของ อบจ.อุดร โครงการปิดทองหลังพระ ของ อบจ.อุดร
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้ตรวจราชการกระ่ทรวงศึกษาธิการ ติดตามอ่านออกเขียนได้ ผู้ตรวจราชการกระ่ทรวงศึกษาธิการ ติดตามอ่านออกเขียนได้
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ ของ สพป.อุดรธานี เขต 3
เสริมสร้างคุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา
รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21
ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน"
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" เพื่อให้ส่งผลงาน ภายใน 15 พ.ค. 58
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
สามารถ download เอกสารนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี้
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
  >>>ขอให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ รายการดังกล่าว เข้ารายงานผลในระบบ budget58 โดยด่วน ผ่านทาง http://budget58-report.jobobec.in.th/    
 
 

 
     
  + คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
+ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
+ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
+ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
  + สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
+ Data Management Center
+ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
+ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
+ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
+ การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
+ OBEC Mail
+ Thai School Lunch
+ ระบบติดตามและประเมินผล (e-MESystem)
  + ข้อมูล นร. 10 มิ.ย. 57
+ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี กศ.56
+ ระบบติดสื่อสารระหว่างโรงเรียน
+ ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
+ ระบบหนังสือรับรองภาษีออนไลน์
+ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
+ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา
+ ระบบลงทะเบียนอบรมสัมมนาออนไลน์
+ ประกันคุณภาพสถานศึกษา
  + ผลงานวิชาการ
+ ครูปฐมวัย
+ การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 12 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 1863 คน  » เมื่อวานนี้ 2415 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 4278 คน  » ปีนี้ 33569 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 33569 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186