ด่วน!! ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อ ด่วน!! ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อ
ตามประกาศนี้ เข้ามารับหนังสือห้องสมุดโรงเรียน ในวันที่ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป
ขอให้โรงเรียนรายงานการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้โรงเรียนรายงานการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(ร.ร.ขนาดเล็ก) http://210.246.188.154/dltv/
อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รอง ผอ.โรงเรียน ผอ.กล่มส่งเสริมฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 107 คน ผ่านการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพทุกคน
YC Youth Counselor อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC Youth Counselor อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่าย พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการให้คำปรึกษาให้กับนักเรียน
การอบรม e-office เพื่องานสารบรรณทั้งระบบ การอบรม e-office เพื่องานสารบรรณทั้งระบบ
โดย สพฐ.ได้จัดทำโปรแกรม เพื่อใช้ในงานสารบรรณทั้งระบบ จาก สพฐ. สพป.และโรงเรียน มีการพัฒนาโปรแกรม และให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)จัดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)จัดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดค่ายวิชาการ "คุณธรรมนำไทย ก้าวไกลวิชาการ" โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
 
 
  ขอให้โรงเรียนรายงานการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(ร.ร.ขนาดเล็ก) http://210.246.188.154/dltv/   
 
 

 
     
  + คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
+ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
+ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
+ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
  + สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
+ Data Management Center
+ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
+ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
+ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
+ การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
+ OBEC Mail
+ Thai School Lunch
+ ระบบติดตามและประเมินผล (e-MESystem)
  + ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี กศ.56
+ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
+ ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
+ ระบบหนังสือรับรองภาษีออนไลน์
+ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
+ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา
+ ระบบลงทะเบียนอบรมสัมมนาออนไลน์
+ ประกันคุณภาพสถานศึกษา
  + ผลงานวิชาการ
+ ครูปฐมวัย
+ การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 64 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 494 คน  » เมื่อวานนี้ 9819 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 494 คน  » ปีนี้ 39564 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 39564 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186