รายละเอียดของรหัส ที่ใช้ในการก่อหนี้ผูกพัน จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ DLIT ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
รายละเอียดของรหัส ที่ใช้ในการก่อหนี้ผูกพัน จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ DLIT ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
รายละเอียดของรหัส ที่ใช้ในการก่อหนี้ผูกพัน จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ DLIT ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ครูธุรการ"
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกวดวาดภาพสด
ประกวดวาดภาพสด "นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558"
โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศน์
ประกาศผลคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศน์
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศน์
งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพป.อุดรธานี เขต 3
ศธ 0206.4/ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ศธ 0206.4/ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ศธ 0206.4/ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชพ. และ ชช.
โครงการปิดทองหลังพระ ของ อบจ.อุดร
โครงการปิดทองหลังพระ ของ อบจ.อุดร
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้ตรวจราชการกระ่ทรวงศึกษาธิการ ติดตามอ่านออกเขียนได้
ผู้ตรวจราชการกระ่ทรวงศึกษาธิการ ติดตามอ่านออกเขียนได้
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ ของ สพป.อุดรธานี เขต 3
เสริมสร้างคุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา
รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา
รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21
ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน"
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" เพื่อให้ส่งผลงาน ภายใน 15 พ.ค. 58
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
สามารถ download เอกสารนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี้
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
   แจ้งข่าวด่วน >>>ขอให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ รายการดังกล่าว เข้ารายงานผลในระบบ budget58 โดยด่วน ผ่านทาง http://budget58-report.jobobec.in.th/  
   ข่าวประชาสัมพันธ์
กล่มส่งเสริมจัดการศึกษา
  ภาพกิจกรรม  

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
 
คณะกรรมการ สารสนเทศ สพฐ. สารสนเทศ สพป.อุดรธานี 3 
 
ความรู้/งานวิชาการ  
 
     
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 20 คน
วันนี้ 2383 คน, เมื่อวานนี้ 1105 คน, เดือนนี้ 4589 คน, ปีนี้ 9531 คน,
รวมทั้งหมด 9531 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554)
  ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
  265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มบริหารบุคคล