ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)
สามารถ download ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)
เกียรติบัตร อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ระดับผู้ใช้ทั่วไป) เกียรติบัตร อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ระดับผู้ใช้ทั่วไป)
ผู้ที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ระดับผู้ใช้ทั่วไป) สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
สามารถ download เอกสารนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี้
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธํานี เขต 3 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
ได้ประชุมชี้แจงกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2557 และทำ mou กับสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณ
คัดเลือกครูผู้ควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คัดเลือกครูผู้ควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 57
ด่วน!! ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อ ด่วน!! ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อ
ตามประกาศนี้ เข้ามารับหนังสือห้องสมุดโรงเรียน ในวันที่ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป
ขอให้โรงเรียนรายงานการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้โรงเรียนรายงานการดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(ร.ร.ขนาดเล็ก) http://210.246.188.154/dltv/
อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รอง ผอ.โรงเรียน ผอ.กล่มส่งเสริมฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 107 คน ผ่านการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพทุกคน
YC Youth Counselor อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC Youth Counselor อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่าย พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการให้คำปรึกษาให้กับนักเรียน
การอบรม e-office เพื่องานสารบรรณทั้งระบบ การอบรม e-office เพื่องานสารบรรณทั้งระบบ
โดย สพฐ.ได้จัดทำโปรแกรม เพื่อใช้ในงานสารบรรณทั้งระบบ จาก สพฐ. สพป.และโรงเรียน มีการพัฒนาโปรแกรม และให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
  สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ปิด e-filing ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57 สามารถเข้าดูหนังสือราชการเดิมได้ แต่ไม่สามารถส่งหนังสือได้ ,สอบถามการใช้งาน e-office ได้ที่ ID Line : swatinfo และ chanaphi   
 
 

 
     
  + คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
+ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
+ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
+ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
  + สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
+ Data Management Center
+ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
+ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
+ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
+ การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
+ OBEC Mail
+ Thai School Lunch
+ ระบบติดตามและประเมินผล (e-MESystem)
  + ข้อมูล นร. 10 มิ.ย. 57
+ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี กศ.56
+ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
+ ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
+ ระบบหนังสือรับรองภาษีออนไลน์
+ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
+ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา
+ ระบบลงทะเบียนอบรมสัมมนาออนไลน์
+ ประกันคุณภาพสถานศึกษา
  + ผลงานวิชาการ
+ ครูปฐมวัย
+ การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 17 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 2796 คน  » เมื่อวานนี้ 0 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 2796 คน  » ปีนี้ 2796 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 2796 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186