หน้าแรก

   
   
 
ระบบ AMSS++
 
ข้อมูล DMC
 
http://bigdata.udonthani3.go.th/pay_LoginPaySlip
 
https://salary.udonthani3.go.th
 
https://bigdata.udonthani3.go.th/TimeMain
 
ITA
ด่วน!!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน Lot 6 สพป.อุดร3  กำหนดฉีด สอบถามที่ รพ.ประจำอำเภอ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีรายชื่อในไฟล์นี้แสดงว่าจำนวนวัคซีนไม่ถึงลำดับของท่าน ให้ท่านดำเนินการจัดหาวัคซีนเองในช่องทางอื่นต่อไป

รายชื่อผู้ฉีดวัคซีน Lot6เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๓


๊UDN3

Videoการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ข้อสอบ Pre O - NET
ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่2564