ด่วน! รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ทำการส่งข้อมูล OBEC'51
ไฟล์แนบ: กลุ่มหนองหาน 1 , กลุ่มหนองหาน 2 , กลุ่มหนองหาน 3 , กลุ่มหนองหาน 4
กลุ่มบ้านดุง 1 , กลุ่มบ้านดุง 2 , กลุ่มบ้านดุง 3 , กลุ่มบ้านดุง 4
ไชยวาน , ทุ่งฝน , พิบูลย์รักษ์ , กู่แก้ว
สาสน์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ