ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

โพสต์23 ก.ค. 2563 02:52โดยweb master   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 02:53 ]


วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุม 1.โครงการพัฒนาศักภาพข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาทำงานเป็นทีม 2.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด