"ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"

โพสต์30 ก.ค. 2563 20:51โดยweb master   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2563 20:52 ]วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 40 แห่ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และภาคบ่ายสำหรับผู้ประสานการประเมิน และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด