มอบบ้านให้กับนักเรียนยากจนในสังกัด โครงการน้ำใจล้นหลาม "ลูกๆ อุดร 3 อิ่มอุ่น"

โพสต์21 ส.ค. 2563 01:22โดยPR UDN3

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการมอบบ้านให้กับนักเรียนยากจนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนกู่แก้ว  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และคณะ ได้เดินทางมามอบบ้านให้กับเด็กหญิงวริษา  ไชยศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ  ตามโครงการน้ำใจล้นหลาม "ลูกๆ อุดร 3 อิ่มอุ่น" ณ บ้านคำแคนแก่นคูณ  อำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี

Comments