วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม"สวดมนต์ เช้าวันศุกร์" โดยมีการสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรและภาวนาจิตนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้ใสสะอาด ปลอดโปร่ง พร้อมทั้งแผ่เมตตาให้จิตใจบริสุทธิ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3 ยังได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์เป็นอย่างดี และได้เชิญชวนบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 อีกทั้งให้ทบทวนการปฏิบัติงานในห้วงสัปดาห์ ทั้งนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้แจ้งกำหนดการ กิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) ในวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2563 ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อีกด้วย และ นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ยังได้แจ้งกำหนดการ พิธีถวายราชสดุดีที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  รูปภาพทั้งหมด