"กิจกรรมรวมพลังรักษ์ พิทักษ์โลก"

โพสต์30 ก.ค. 2563 20:59โดยweb master   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2563 20:59 ]
    

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังรักษ์ร่วมพิทักษ์โลก ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ เก็บขยะ แก้วน้ำถุงพลาสติก ขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3  รูปภาพทั้งหมด