โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2

โพสต์3 ส.ค. 2563 01:21โดยweb master   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 01:21 ]

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 " โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำทีมคณะวิทยากรศึกษานิเทศก์ อบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม และฝากมาตรการวิถีชีวิตที่ยั่งยืนไว้ 2 หัวข้อ คือ 1.UDN 3 ฮู้จักความทุกคน 2.นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น เพื่อให้ครูผู้ช่วยทุกคนตระหนักถึงหน้าที่หลักในการสอนนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด