โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โพสต์23 ก.ค. 2563 02:37โดยweb master   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 02:37 ]

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการย่อย คือ 1.โครงการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 2.โครงการพัฒนาเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมเรื่องการเรียนรู้ทันสื่อสังคมออนไลน์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  คลิกรูปภาพทั้งหมด