โครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด ประจำปี 2563 "

โพสต์3 ส.ค. 2563 01:30โดยweb master   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 01:30 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญร่วมทำบุญในโครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด ประจำปี 2563 " วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด