"การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด"

โพสต์30 ก.ค. 2563 22:00โดยweb master   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2563 22:00 ]
       
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป. อุดรธนี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะหัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา และได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับ นางจีระวรรณ มหาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด