การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์3 ส.ค. 2563 01:27โดยweb master   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 01:27 ]


วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป. อุดรธนี เขต 3 มอบหมายให้ นายสัตถา นรินทร์ และนายชัยยงค์ นันตะสุข คณะกรรการการประเมินสัมฤทธิผล ร่วมเป็นประธานในการการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมพบปะหัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา และได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับ นางสาวมีนทราย ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด