การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์3 ส.ค. 2563 01:23โดยweb master   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 01:24 ]


วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป. อุดรธนี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะหัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา และได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับ นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเยีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาเยีย อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด