"การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา "

โพสต์30 ก.ค. 2563 22:02โดยweb master   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2563 22:03 ]


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป. อุดรธนี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะหัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา และได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับ นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาดี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด