การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โพสต์23 มิ.ย. 2563 19:40โดยData Center   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 01:36 ]

22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อให้นักจิตวิทยาฯ มีความรู้ในบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 คลิกดูภาพทั้งหมด