การพิจารณาคัดเลือกผลงานสื่อนวัฒกรรมการจัดการเรียนรู้และการบริหารการจัดการเรียนรู้ คัดเลือกผลงานสื่อนวัฒกรรม ณ ห้องประชุมไหว้พระสวดมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

โพสต์29 ก.ย. 2564 18:02โดยธุรการ ICT

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.  คณะบริหาร คณะศึกษานิเทศก์ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานสื่อนวัฒกรรมการจัดการเรียนรู้และการบริหารการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการประเมิน คัดเลือกผลงานสื่อนวัฒกรรม พร้อมกัน ณ ห้องประชุมไหว้พระสวดมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดูรูปภาพทั้งหมด

Comments