การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระครู กิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3

โพสต์29 ก.ย. 2564 18:04โดยธุรการ ICT

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะบริหาร คณะทำงาน การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระครู กิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3  ดูรูปภาพทั้งหมด

Comments