ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในตำแหน่งรอง ผอ. สพป. ณ สพป.อุดรธานี เขต 2

โพสต์6 ส.ค. 2563 00:59โดยweb master   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 01:01 ]

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3  นายบุญธรรม  บรรเทาพิษ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู 1  ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานใน  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ภายในระยะเวลา 1 ปี  ของ
นายสุคิด  พันธ์ุพรม  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  รูปภาพทั้งหมด