โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์3 ส.ค. 2563 01:36โดยweb master   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 01:37 ]


วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 และคณะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และบรรยายพิเศษในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด