"สวดมนต์ เช้าวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563"

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:00โดยweb master   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 01:07 ]
 


     วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม  2563  นายนิคม  ผิวนวล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  นำข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาทุกระดับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ เช้าวันศุกร์"  บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและภาวนาจิตนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาองค์กรด้านบุคลากร 
ให้มีจิตใจที่สงบ ใสสะอาด  ปลอดโปร่ง  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องไห้วพระสวดมนต์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน  อุดรธานี คลิกดูรูปภาพทั้งหมด