ายการ "จันทร์นี้ที่อุดร 3" ผ่านโปรแกรม Google Meet ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

โพสต์11 ต.ค. 2564 01:10โดยธุรการ ICT


วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายธีระยุทธ  อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นางศรีสุดา  ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมดำเนินรายการ "จันทร์นี้ที่อุดร 3" ผ่านโปรแกรม  Google Meet  ระหว่างผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพบปะพูดคุยรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ที่ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 202 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3  ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดูรูปภาพทั้งหมด
Comments