ประชุมคณะทำงานประเมิน ITA Online ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์7 ก.ค. 2564 01:56โดยPR UDN3   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2564 02:55 โดย web master ]

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะทำงาน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/5XRBbWSHYJShFeVq7